Fotoğrafçılıkla ilgili öğütler

Digital photography is fun! Learn about effective photo manipulation techniques you can use to retouch your photos, add artistic filters and effects to them, create fun photo montages, avatars, e-cards, photo animations, and much more!

All these tips are about the things you can do with the help of services and products based on Pho.to API.

Amatör fotoğrafların en yaygın kusurları, veya fotoğrafı farenin bir tıklamasıyla nasıl değiştirmek?

Sonucu görmek için fare göstergesini fotoğrafa yöneltin

Tabii fotoğrafların elle işletilmeleri, oto rejimiyle kıyasla daha çok imkanı verir. Ama foto edit edilmesinin tekniklerini bilmiyorsanız veya bunun için vaktiniz yoksa dijital fotoğrafların ana problemle-rini efektif olarak Enhance.Pho.to online servisi ile çözebilecek-siniz!

Servis otomatik olarak parlaklığı, renk derinliğini ve sıcaklığı düzeltir, dijital gürültüyü kaldırır, imajların keskinliğini arttırır. Bundan başka fotoğrafta kırmızı gözler varsa onlar da kaldırılacaklar. İmajları servise hem bilgisayardan hem de fotoğrafın URL adresini işaret edip İnternet’ten yükleyebilirsiniz.

Yüzün online olarak retuş edilmesi, veya portrenizi nasıl iyileştirmek?

Sonucu görmek için fare göstergesini fotoğrafa yöneltin

Portre fotoğraflarınızı ideal fotoğrafları sanırsanız sonraki sözleri okumayabilir-siniz. :) Sarımsı dişler, yaygın kusur olan kırmızı gözler, ciltte yağlı parıltı, bu-ruşuklar ve sivilceler gibi nahoş kusurları kaldırmak isterseniz yüzün otomatik retuş edilmesi için entelektüel ve kullanışlı aletleri size önerebiliriz. Bu aletlerle tüm bu kusurları farenin bir tıklamasıyla kaldırabileceksiniz. Örneğin Makeup.Pho.to online servisinde böyle kusur-ların kaldırılmalarından başka fotodaki gözleri daha ifadeli edebilirsiniz, cilte esmer tonu verebilirsiniz ve yumuşak odağın eklenmesiyle cazip efekti yaratabi-lirsiniz. Portrenin retuş edilmesine daha esnek yaklaşım gerekse ödemesiz ve kullanışlı Photo! Editor programını kullanın.

Soluk fotoğraflar, veya fotoğraflarda renk düzeltmesini nasıl yapmak?

Sonucu görmek için fare göstergesini fotoğrafa yöneltin

İlk bakışta fotoğraflarda renk dengesinin ve renk derinliğinin düzeltilmesi, basit bir şey değil. Bileşik programları kullanarak, histogramları ve beyaz rengin dengesini tahlil ederek rengin doğru gösterilmesini saatlerce sağlayabilirsiniz. Ama bileşik bir program, mutlaka en iyi program değil. Renk düzeltmesini, renk sıcaklığının düzeltilmesini ve renk derinliğinin düzeltilmesini farenin ancak bir tıklamasıyla yapan entelektüel algoritmayı yarattık. Renklerin kapsamlı iyileştirilme-leri için Enhance.Pho.to servisini kullanın. Renk derinliğini, parlaklığı ve renk sıcaklığını ayrı olarak düzeltmek istiyorsanız o halde Editor.Pho.to servisinde bulunan Renk derinliğini düzeltmek, Renk parlaklığını düzeltmek ve Renk Sıcaklığı aletleri, daha kullanışlı aletler olacaklar.

Net olmayan fotoğraflar, veya fotoğrafların netlikleri nasıl arttırılabilirler?

Sonucu görmek için fare göstergesini fotoğrafa yöneltin

Fotoğrafların netlikleri, önemli bir parametredir. Bu parametre, özellikle manzaraların ve canlı doğanın çekiminde önemlidir çünkü bu hallerde net olarak çekilen detayları görmek isteriz. Bazen fotoğraflarımız yetersiz netlikten dolayı çok gösterişli görünmezler. Netsizliğin sebebi, fotoğraf makinesinin titremesi veya çekimin hedefinin hareket etmesi olabilir. Ama çok halde fotoğraf iyileştirilebilir. Örneğin bunun için Editor.Pho.to servisinde bulunan İmajın netliğini düzeltmek aletini kullanabilirsiniz.

Fotoğraflarda dijital gürültü, veya fotoğraf-lardan dijital gürültü ve tanecikleri nasıl kaldırmak?

Sonucu görmek için fare göstergesini fotoğrafa yöneltin

Amatör fotoğraf makinelerinin yaygın problemlerinden biri, dijital gürültüdür. Fotoğraflarınıza dikkatle bakın. Örneğin akşam göğü gibi tek tonlu olarak boyanan alanlarda farklı parlaklıklı ve renkli nok-taları görüyorsanız bu noktalar, asıl dijital gürültüdür. Gürültünün ana kaynağı, foto sensörü; bazen gürültü, artık makinelerde kaldırılır. Ama çok efektif olan Editor.Pho.to servisinde bulunan Gürültüyü kaldırmak aleti gibi gürültüyü kaldıran programlar da yaratıldı.

Yaratmak isterseniz foto efektlerini ekleyebilirsiniz.

Belki fotoğrafınız var ama onun fazla mutat bir fotoğrafın olması sanıyorsunuz? Yeni bir şey istiyorsunuz? Farklı foto sanatsal efektleriniEditor.Pho.to servisinde kullanın ve mutat bir fotoğrafı, mozaik imaja, yağlıboya resime, füzen resime ve çok başka şeye dönüştürün. Fotoğraflarınız eşsiz emsalsız olsunlar!

Foto şakalarının yaratılmaları, veya mutat bir fotodan gülünçlü fotokolajı nasıl yapmak?

Gülünçlü fotokolajları çabukça yaratmak istiyor musunuz? Bileşik programların öğrenimiyle kendinizi zahmete sokmayın! Funny.Pho.to servisine göz atın. Şimdi bile foto şakalarının yaratılmaları için onda 600 efektten fazla var. Bu efektlerin sayısı daima artar! Çok efektte otomatik yüz tanıma algoritması kullanılır. Böyle efektleri kullanarak dünyaca ünlü adam, rahibe veya sinema kahramanı hafifçe ve çabukça olmak için sadece yüzünüzü veya dostunuzun yüzünü seçilen şablona takın. Servisin yüzün parçalarını detaylı olarak tanıyabildiğinden dolayı “avatar üslübünde yüzü”, “yara izili yüzü” vs yaratabileceksiniz. Dostlarınızı, akrabala-rınızı, meslektaşlarınızı birlikte bir kolajda toplamak istiyor musunuz? O halde hemen birkaç fotoğrafın eklenebildiği çok yerli şablonları kullanın! Sonuçta yer alan fotokolajları da kendi metinizle imzalayabileceksiniz. Bundan sonra daha orijinal olacaklar...

Portre fotosunda yüzün ifadesinin değişti-rilmesi, veya yüzü nasıl animeleştirmek?

Fotoğraftaki insanın yüzün ifadesini değiştirmek veya bile yüzün gülünçlü animasyonunu yaratmak imkanınızın olmasını tasavvur edin. Cartoon.Pho.to servisi, portre fotosunu birkaç saniye içinde değiştirecek. Sadece fotoğrafı bilgisayardan veya İnternet’ten bağlantıya göre yükleyin, gerekli duyguyu (gülümseme, hayret, keder vs) seçin, ve gif animasyonu veya statik karikatür hazır olacak. Servis, otomatik olarak fotoğraf-taki yüzü belirlir ve animasyonun hızını ve gif resiminin boyutunu ayarlamak için imkanları verir.

Applying freaky face effects, or how to have a blast with portrait photos

Love to play pranks on your friends? Well, you're in luck! Pho.to brings you Freaky Faces - a score of face morphing algorithms from Cartoon.Pho.to to mess with your friends' photos. Do you think one of your friends is way too smart for his own good? Give him a bulb head. Your girlfriend could use a set of chubby cheeks, while a younger brother is a great candidate for a fine derpy alien face. Get creative and freakalize everyone! Once you choose an effect it is applied to an uploaded portrait automatically.

Gif animasyonlarının yaratılmaları, veya fotonuzu kişisel animeleştirilen avatara nasıl dönüştürmek?

Kullanıcının kişisel resimi olan avatar, İnternet’te insanın algılanmasında ana rolünden birini oynar. Zaten avatar, bloglarda, çatlarda ve sosyal ağlarda yüzünüzdür. Büyük bir hızla değiştirilen İnternet uzayında orijinal olmak istiyor musunuz? Avatar.Pho.to online servisinde fotonuzdan gülünçlü animeleştirilen avatarı yaratabileceksiniz.

Sadece fotoğrafı bilgisayardan veya İnternet’ten yükleyip ve en büyük derece-de hoşunuza giden efekti seçip fotoğrafı farenin bir tıklamasıyla animeleştirin. Portre fotosunun yüklenmesi halinde servis otomatik olarak fotoğrafınızda yüzü belirleyecek. Gif animasyonunun boyutu-nu ve animasyonun hızını ayarlayabile-ceksiniz, parlak metini ekleyebileceksiniz, sonuçları bilgisayarınızda veya Pho.tonun ödemesiz hostinginde saklayabilecek-siniz.

How to share multiple photos at once, with short URLs and no registration

Want to share multiple photos at once? Then Share.Pho.to is what the doctor ordered! Share unlimited number of photos in sets, without going through any registration process. Just upload a heap of photos from your device and get a short intuitive link to your photo set (all links generated by Share.Pho.to start with http://pho.to - this gives the recipient a clue about what exactly is being shared). After you have uploaded your photos, you can add a caption to the entire photo set and every single photo in it.

Share your photo sets on Twitter and Facebook via quick buttons, or get embed codes and direct links to share photos anywhere else. Those who view your shared photos can comment on them.

Later, you can edit or delete your photo set if you access it from the initial device and browser. You can also copy and save the admin link to be able to edit/delete your photo set from other devices and browsers.

Stil web foto albümünün yaratılması

Fotoğraflarınızdan güzel web albü-münü yaratmak ve onu çabukça İn-ternet’te yerleştirmek istiyor musunuz? Photo! Web Album ödemesiz programı, size stil foto galerisinin yaratılmasının basit yöntemi verir. Çekici arayüzü ve takılan öğütlerle acemiler bile bu albümü çabukça yaratabilecekler. Program, Pho.to servisi-yle direkt olarak bağlandı, Pho.to’da ise galerilerinizi sınırlanmayan miktarda yerleştirebilirsiniz. Foto edit edilmeleri aletlerinin takımı ile fotoğrafları İnternet’te yerleştirilmesinden önce iyileştirebilecek-siniz.

3 boyutlu foto albümünün yaratılması

İnsanlar, 3 boyutlu uzayda yaşarlar. O halde niçin foto albümlerini 3 boyutlu biçimde yaratamıyorsunuz? Virtüel 3 boyutlu galeriyi tasavvur edin. Onda geze-rek fotoğraflarınıza bakabileceksiniz. Öde-mesiz programlarımız ve online servisleri-yle fotoğraflarınızı eski kitabın sayfaları-nda, çağdaş resim galerisinin duvarları-nda ve bir Misir piramidi içinde bile göre-bileceksiniz! Tam olarak tasarımın aşağı yukarı 40 çeşitli tipi var. Online Photo! Presentation Widget servisi-yle hiç bir programı tesis etmeyip ori-jinal ayarlanan 3 boyutlu albümü ya-ratabilirsiniz ve onu hafifçe sitenizde veya blogunuzda yerleştirebilirsiniz. Photo! 3D Album programı da, galerideki imajların yerleştirilmesinin düzenini seç-mek ve yorumları eklemek, bundan sonra da 3 boyutlu albümü http://pho.to sitesinde yerleştirmek için imkanları verir.